Enskilda avlopp

Vi hjälper dig med allt från tillstånd, kontakter med kommunen, val av anläggningstyp och utförande. Det finns många olika lösningar på marknaden där vi hjälper er hitta rätt. Vi erbjuder lösningar utifrån bästa funktion, livslängd och totalekonomi för kunden.

Kommunerna har krav på att enskilda avlopp minimum ska klara en reningsnivå som kallas ”normal skyddsnivå”. Den vanligaste och enklaste varianten för normal skyddsnivå är Trekammarbrunn med infiltration, denna variant är också förstahandsvalet innan vi tillsammans med kunden tittar på andra lösningar i de fall det tillstöter hinder av exempelvis berg, grundvatten etc.

Ligger avloppet kustnära eller nära vattendrag kan kravet bli ”hög skyddsnivå” – det vanliga är att man i dessa fall installerar ett mineringsverk.
Vi tillhandahåller flera olika reningsverk från våra leverantörer med kapacitet från 1 hushåll, upp till 45.

Vi kan även erbjuda alternativa lösningar vid hög skyddsnivå, ta kontakt med oss för ett kostnadsfritt förslag som passar era förutsättningar.

Kommunala avlopp

Kommunalt med självfall:

Detta är det vanligaste i tätbebyggda områden, vi hjälper er att åtgärda/förnya era avloppsledningar. Det är även en bra idé att se över vattenledningen samtidigt. Vi hjälper er med kontakter hos kommunen.

LPS-avlopp

LPS står för Low Presure System och blir mer vanligt vid kommunala avloppsinstallationer. En skärande avloppspump monteras i en brunn, densamma maler ner avloppsslammet samt pumpar till en kommunal ledning.

Vi arbetar även med gemensamhetsavlopp/samfällighetsavlopp. Här finns fördelar både vad det gäller ekonomi och funktion. Från två hushåll och uppåt.

Vi levererar kompletta installationer samt elinstallation.