Övriga tjänster

Exempel på andra tjänster vi kan hjälpa till med:

Grävrelaterat
 • Grundläggning
 • Sättning murar
 • Kabeldiken
 • Stenkistor
 • Kommunalt avlopp
 • Vattenledningar
 • Tomtplaneringar/gräsmattor
 • Parkeringar
 • Dagvatten-system
 • Dräneringar
 • Mindre rivningar
 • Grävarbeten inom skogsbruk
 • Boulebana
 • Beachvolleyboll-plan
 • Pooler
 • Sättning L-stöd
 • Infrastrukturprojekt
Övriga tjänster
 • Fuktskydd av krypgrund(torpargrund) och vindar.
 • Maskintransporter med lastväxlare
 • Betongsågning
 • Lastbilstransporter
 • Betonghåltagning och betongborrning
 • Murning
 • Snickeri/byggarbete
Personaluthyrning
 • Maskinförare
 • Lastbilschaufför
 • Reparatör
 • Hantverkare
Vi levererar via underentreprenör
 • Asfaltsläggning
 • Borrning vattenbrunn
 • Energibrunn/bergvärme
 • Elinstallationer/VVS
 • Snickare