Samarbeten

Vi har ett nära och bra samarbete med olika hantverkare i regionen. En trygghet när projektet kräver kompetens inom exempelvis el, bygg och VVS.

Vi har även samarbetspartners när det gäller;

  • Plattor och sten från Flisby, Benders och St Eriks.
  • Kvalitetsprodukter för källardräneringar från Fuktspärrteknik.
  • Alla sorters grus och bergmaterial, även tvättat grus och udda fraktioner.
  • Rörmaterial från ett flertal grossister.
  • Gräs på rulle.
  • Byggprodukter från ett flertal grossister.

Avloppsanläggningar från:

  • Fann
  • Alnarp
  • Tranås Cementvarufabrik

Auktoriserad entreprenör

 En effektiv egenkontroll är ett ovärderligt verktyg för att säkerställa att verksamheten följer de grundläggande kraven i miljöbalken gällande hushållning av resurser och hänsyn till hälsa och miljö.

Genom att ha god egenkontroll minskar risken för dyra överraskningar, t.ex. när grävarbete sprider föroreningar, invasiva arter, eller att massor hamnar på platser där de senare måste tas bort.

Lindahls Gräv sköter all kontakt med kommun, samt genomför egenkontroller så vi kan leverera nyckelfärdiga lösningar.

Grävallvar

Så undviker du skadade kablar!

Vi har en noll-vision att inte skada kablar och rör i marken. Vi samarbetar med organisationen Grävallvar.

Det betyder att vi alltid innan påbörjat projekt kollar upp och kartlägger om det finns kablar och rör i närheten.

Detta minskar risken för produktionsbortfall, förseningar, extra fördyrande kostnader o s v och uppskattas av våra kunder och gynnar framförallt slutkunden.