Referensprojekt

Lindahls Gräv & anläggning har erfarenhet från alla förekommande markarbeten, nedan följer ett urval.

Avlopp

Video

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Referenser​

-Jag är mycket nöjd med alla arbeten som utförts. Överenskomna tider har hållits och de hör alltid av sig om det skulle vara något eller innan projektstart.

De arbeten som utförts har hela tiden varit perfekta med marken snyggt iordningställd efter utfört arbete. De är mycket noggranna och kostnaderna har alltid varit de som överenskommits.

Jan-Erik Birgersson Bölö, Mariannelund