ROT-avdrag

Utnyttja ROT-avdraget och spara en tredjedel av arbetskostnaden.
Gäller för renovering, om- och tillbyggnad, och 30% av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år.

Arbeten som ger möjlighet till ROT-avdrag:

  • Dagvatten
  • Grundläggning
  • Enskilda avlopp
  • Källardräneringar
  • Vattenledningar
  • Dräneringar
  • Kommunalt avlopp